Frågor och svar

Annuitetslån - vad är det?
Våra avbetalningslån är så kallade annuitetslån. Det innebär att det aviserade beloppet är lika stort vid varje betalningstillfälle under kontraktsperioden. I början av kontraktsperioden betalar du mer ränta och mindre amortering men med tiden förändras förhållandet så att du betalar mindre ränta och mer amortering.

Hur betalar jag?
På varje inbetalningskort finns sista betalningsdatum angivet. Vi aviserar alla avtal månadsvis. Det är samma förfallodag varje månad och förfallodagen är i enlighet med ditt finansieringsavtal. Om du betalar på något annat sätt än med hänvisning till det OCR-nummer som finns på din avi, så kan du istället uppge ditt kontraktsnummer eller registreringsnummer som meddelande, så vet vi vilket lån betalningen avser.

Jag vill betala i förskott - hur gör jag?
Önskar du göra en extra avbetalning på ditt lån går det naturligtvis bra. Meddela bara oss hur du vill att vi placerar din inbetalning.

Får jag betala förseningsavgifter om jag betalar efter förfallodatum?
Vid sena inbetalningar har vi rätt att debitera dröjsmålsränta samt en påminnelseavgift.

Kan jag ha en betalningsfri månad?
Avskrivningen på ditt lån sker i takt med din bils värdeminskning så därför kan vi dessvärre inte erbjuda det.

Kan jag sälja min Ford och fortsätta betala av mitt lån?
Eftersom bilen utgör själva säkerheten för ditt lån så måste lånet antingen lösas eller överlåtas på den nya ägaren.

Jag vill lösa mitt lån i förtid - hur gör jag?
Du kan givetvis lösa ditt avbetalningskontrakt i förtid utan några extra kostnader. Kontakta oss så ger vi dig aktuellt lösenbelopp. För att skydda dig från att kontraktsuppgifter lämnas ut till obehöriga så ber vi dig alltid att svara på några kontrollfrågor.

Kan jag överlåta mitt avtal till någon annan?
Om du i samband med försäljning önskar överlåta ditt kontrakt så skickar du in en överlåtelseblankett tillsammans med en kopia av den nya ägarens körkort. Efter att vi gjort en kreditkontroll och godkänt den nya ägaren så skickar vi ut kontraktet till hen för påskrift. Själva överlåtandet är godkänt när kontraktet har returnerats och skrivits under av oss. Du kan hämta och fylla i överlåtelseblanketten under sektionen Blanketter här

Hur gör jag om jag flyttar?
Om du ändrar adress så vänligen meddela oss.

Vad innebär en borgensförbindelse?
Genom att ingå en borgensförbindelse svarar du "såsom för egen skuld" (även kallat proprieborgen) för att förfallna betalningar kommer kreditgivaren tillhanda. Med detta menas att vi på Ford Credit har rätt att kräva betalning antingen av kredittagaren eller av borgensmannen om det skulle vara så att betalning uteblir. Det kan vara bra att veta att borgensförbindelsen inte upphör att gälla per automatik bara för att en eventuell ”intressegemenskap” med den ursprunglige kredittagaren upphör. Med detta avses exempelvis äktenskap eller samboförhållande. Du som borgensman har inte rätt att säga upp borgensförbindelsen.

Vad händer när mitt kontrakt löper ut?
Om avtalet har restvärde finns möjlighet till att förlänga ert avtal. Vänligen kontakta Kundservice för mer information. Om ni ej önskar förlänga avtalet löser ni kontraktet enligt utsänd slutavisering.

Jag vill betala i förskott – hur gör jag?
Det går givetvis bra att göra förskottsbetalningar. Betalning görs till vårt plusgiro 40 52 80-9 och du uppger ditt kontraktsnummer eller registreringsnummer på bilen som meddelande.

Har du övriga frågor?
Kontakta oss på scredit@ford.com