Ford försäkring!

Vagnskadegaranti

När du köper en ny Ford personbil ingår en vagnskadegaranti i bilens pris. Du behöver alltså inte köpa en vagnskadeförsäkring under garantitiden, som är tre år från leveransdagen. Garantin gäller i Sverige och i de länder som är anslutna till Gröna Kort-systemet.
 
Garantin gäller för skada som uppstått direkt:
- Genom trafikolycka, annan yttre olyckshändelse eller genom uppsåtlig skadegörelse av tredje man eller under bilens transport på annat transportmedel.
 
Fullständiga villkor finns på bilens Garantibevis som du får av din Fordåterförsäljare.
 

Vid skada anmäler du denna till en av Ford Motor Company auktoriserad verkstad. Verkstaden vidarebefordrar skadeanmälan till Ford Försäkring, som administrerar skaderegleringen.Tänk på att skadan skall anmälas så snart som möjligt dock senast inom 3 månader för att garantin skall gälla.