Läs mer om hur Fords teknik kan underlätta din körning

Smart teknik som gör det lättare att köra.

Intelligent hastighetsbegränsare

1205106996355
Håller dig inom hastighetsgränsen

Den intelligenta hastighetsbegränsaren är utformat för att förbättra din farthållningskontroll så att du kan koncentrera dig på vägen. När det är aktiverat anpassar systemet automatiskt din hastighet efter den hastighetsgräns som kameran för igenkänning av vägmärken läst av.

> Klicka här för att läsa mer om den intelligenta hastighetsbegränsaren

Aktiv parkeringshjälp (Active Park Assist)

1205106995179
Parkera och backa utan stress

Beroende på vilken Ford du väljer kan den levereras med teknik för fickparkering eller vinkelrät parkering eller med både och. Aktiv parkeringshjälp använder ultraljudssensorer för att mäta om bilen får plats i ett visst parkeringsutrymme. Sedan styr datorn in dig, medan du själv bara behöver kontrollera bromsen, gasen och växlarna. Med utkörningshjälpen (Park Out Assist) får du hjälp att köra ut ur trånga parkeringsutrymmen. Systemet för vinkelrät parkering (PPA) känner av om din bil får plats i parkeringsutrymmet och kan sedan backa in dig. Sidoparkeringshjälpen (Side Parking Aid) varnar dig vid hinder på bilens vänster- eller högersida.

> Klicka här för att läsa mer om aktiv parkeringshjälp

Aktiv inbromsning med fotgängaravkänning

1205106993143
Systemet skannar av vägen för att spåra bilar och fotgängare framför bilen och gör dig uppmärksam på deras närvaro. Om du inte reagerar bromsar systemet in automatiskt för att minska olyckornas allvarlighetsgrad eller helt och hållet undvika dem.

> Klicka här för att läsa mer om aktiv inbromsning med fotgängaravkänning

Främre vidvinkelkamera

1205106994410
Ser vad som händer, från båda hållen

En liten diskret kamera som är monterad fram på bilen ger en tvådelad bild i bilens multifunktionsdisplay så att du ser andra fordon, cyklar och fotgängare på båda sidor om bilen. Den här tekniken är ovärderlig när du ska ta dig ut ur ett trångt parkeringsutrymme eller ut på en vältrafikerad väg där din sikt är begränsad.

> Klicka här för att läsa mer om den främre vidvinkelkameran

Varning för korsande trafik – Cross-Traffic Alert

1205106993827
Upptäcker fordon som du annars kan missa

När du backar ut ur ett parkeringsutrymme och har skymd sikt över trafiken kan funktionen Cross Traffic Alert (en del av döda vinkeln-informationssystemet) upptäcka fordon som närmar sig och varna dig genom en varningssignal. Dessutom tänds en lampa i höger eller vänster sidospegel beroende på riktningen hos den annalkande trafiken.

> Klicka här för att läsa mer om Ford Easy-Fuel